Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds.gospodarki mieniem

OGŁOSZENIE
O WOLNYM  STANOWISKU URZĘDNICZYM
W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji podaje do publicznej wiadomości, że w Miejskim Zakładzie Komunikacji,
ul. Tczewska 20,  83-200 Starogard Gdański występuje następujące wolne stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI MIENIEM

 

 

 

Starogard Gdański, 28 stycznia 2019 roku

Załączniki

Ogloszenie_o_naborze_Inspektro ds gospodarki mieniem

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegujący się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegujący się o zatrudnienie

Oswiadczenie_kandydata_Inspektro ds gospodarki mieniem

Oswiadczenie_kandydata_Inspektro ds gospodarki mieniem

 

lista kandydatów spełniających wymogi formalne

ogłoszenie o wyniku naboru