Korekta rozkładu jazdy dla linii nr 7, 12, 14, 17 obowiązująca od 2 listopada 2020 r.

Dotyczy korekty rozkładu jazdy dla linii 7;12; 14; 17 od 02.11.2020r.

Linia nr 7_ Dodatkowy kurs o godz. 8:28 z Przedmieścia kierunek Os. Zielona Dolina

Kurs o godz. 11:39 z Os. Zielona Dolina —Przedmieście, zmiana na godz.11:35 , kurs o godz.12:39 z Os. Zielona Dolina—Przedmieście, zmiana na godz. 12:35;   Kurs o godz.15:16 z Przedmieścia—Os. Zielona,  zmiana na godz. 15:05

Linia nr 12_Kurs o godz.6:43 z PKP zmiana na godz.6:40, Kurs o godz. 7:15 z Koteże–Szkoła, zmiana na godz. 7:08

Kurs o godz. 21:54 z Przylesia, zmiana na godz. 22:10 do PKP

Linia nr 14_Kurs o godz. 5:30 PKP—Hermanowo, zmiana na godz. 5:22; kurs 21:12 PKP—Hermanowo, zmiana na 21:18

Linia nr 17_Dodatkowy kurs o godz. 6:26  ze Stadniny kierunek Os. Zielona Dolina,

Kurs o godz. 7:55 z Os. Zielona Dolina—Stadnina, zmiana na godz.8:00

Kurs o godz. 8:00 z Os. Zielona Dolina przedłużony do Stadniny, Kurs o godz. 8:02 z PKP—Os. Zielona Dolina, zmiana na godz.8:04

Kurs o godz. 8:25 z Os. Zielona Dolina tylko do PKP, Kurs o godz. 8:54 Stadnina—Os. Zielona Dolina, zmiana  na godz. 8:26

Kurs o godz. 12:54 z Os. Zielona Dolina do PKP, Kurs o godz. 13:22 Stadnina—Os. Zielona Dolina, zmiana na godz. 13:52,

Kurs o godz. 13:24 z Os. Zielona Dolina przedłużony do Stadniny

Rozkład jazdy – tabelaryczny po korekcie ważny od 2 listopada

linia nr 7_powszedni

linia nr 12_powszedni

linia nr 14_powszedni

linia 17_powszedni