Menu Zamknij

Strefa Płatnego Parkowania

 

Od 1 czerwca 2012 roku Miejski Zakład Komunikacji zarządza starogardzką Strefą Płatnego Parkowania. SPP działa na podstawie UCHWAŁA NR XVI/185/2019 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 listopada 2019 r. Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.

UCHWAŁA NR XVI1852019

UCHWAŁA LIV_639_2022

 

Opłaty za postój

Strefa płatnego parkowania funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00. W soboty, niedziele i święta opłaty nie są pobierane.

Opłata jednorazowa:

 • za pół godziny – 1,00 zł (opłata łączna -1,00 zł)
 • za pierwszą godzinę – 2,00 zł (opłata łączna – 2,00 zł)
 • za drugą godzinę – 2,00 zł (opłata łączna – 4,00 zł)
 • za trzecią godzinę – 2,00 zł (opłata łączna – 6,00 zł)
 • za każdą kolejną godzinę – 2,00 zł

Opłata dla emerytów i rencistów wynosi 50% opłaty jednorazowej, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek groszy. Zmiana taryfy następuje po naciśnięciu przycisku TARYFA na parkometrze. Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie przez kierującego pojazdem dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień emerytalnych lub rentowych (legitymacja lub stosowne zaświadczenie).

Inwalidzi oraz kierujący pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych są zwolnieni z opłaty parkingowej. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest okazanie „Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej ” oraz zaparkowanie pojazdu w miejscu oznaczonym znakiem T-29 (miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej).

Opłata abonamentowa

ogólnodostępna:

 • za 1 miesiąc – 100 zł
 • za 6 miesięcy – 400 zł
 • za 12 miesięcy – 800 zł

dla mieszkańców SPP, emerytów i rencistów parkujących w tej strefie:

 • za 1 miesiąc – 50 zł
 • za 6 miesięcy – 200 zł
 • za 12 miesięcy – 400 zł

Wykup abonamentu nie gwarantuje stałego miejsca parkingowego w SPP.

Dopuszcza się możliwość wyznaczenia w SPP zastrzeżonych miejsc postojowych (tzw. kopert) w celu korzystania z nich na zasadach wyłączności.
Opłata za prawo korzystania z zastrzeżonego  miejsca parkingowego wynosi:

 • za 6 miesięcy –  1200 zł
 • za 12 miesięcy – 2400 zł

Opłaty dodatkowe

Za nieopłacony postój w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł. Opłatę dodatkową można uiścić u kontrolera SPP, w parkometrze lub dokonując przelewu na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej, w terminie 7 dni od daty jego wystawienia. Uiszczenie opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni od momentu wystawienia blankietu skutkuje jej obniżeniem do kwoty 30,00 zł.

Kontakt

Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Al. Niepodległości 2
83-200 Starogard Gdański
tel. 603 863 603
spp@mzk.starogard.pl

 

Skip to content