Menu Zamknij

Opłaty dodatkowe

Wysokość opłat dodatkowych od 1 lutego 2023 roku:

  • za przejazd bez ważnego biletu – 200,00 zł
  • za przejazd bez ważnego ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 160,00 zł
  • za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą zwierząt i rzeczy a w szczególności za:
    – brak uiszczenia opłat za których przewóz taryfa przewiduje opłaty
    – za zabieranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków – 80,00 zł

W wypadku natychmiastowego uiszczeni opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w punktach a, b i c obniża się o 30%

W przypadku braku w czasie kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, bezpłatnego lub biletu okresowego a okazanie go w ciągu 7 dni od daty kontroli pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty specjalnej

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości – 600,00 zł

Skip to content