Menu Zamknij

Akcja Zima

Zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta będących w Zarządzie Gminy Miejskiej Starogard Gdański zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji. Całodobowy telefon dyspozytora Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD) – drogi gminne:

tel. 661 969 331 – dyspozytor Zimowego Utrzymania Dróg
tel. 58 56 230 01 – centrala MZK
tel. 601 633 593 – dyspozytornia MZK /Wydział Ruch/

Ponadto informujemy, że na terenie miasta Starogard Gdański poza drogami gminnymi zlokalizowane są drogi innych zarządców do których należy obowiązek zimowego utrzymania dróg:

  • droga krajowa nr 22 (ulice: Zblewska, Jagiełły, Sikorskiego i Mickiewicza) – Obwód Drogowy w Bytoni tel. 58-84-426 lub 606- 928- 562
  • droga wojewódzka nr 222 (ulice: Gdańska, Al. Niepodległości, Pomorska i Pelplińska) – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim tel. 58 56 269 70, 58 56 226 75 lub 609 690 207
  • drogi powiatowe (ulice: Skarszewska, Lubichowska, Droga Owidzka i odcinek drogi ok. 150 m od drogi krajowej nr 22 w kierunku m. Rywałd) – Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim tel. 58/ 532-14-01 lub 58/ 562-34-61
  • drogi gminy wiejskiej: ZUK Jabłowo 58 56 216 08

Właściciele posesji, Zarządcy Nieruchomości, Przedsiębiorcy zobligowani są do utrzymania czystości i porządku wzdłuż swoich nieruchomości. Do ich zadań należy sprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy budynków Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXIX/264/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Skip to content