Akcja Zima

Całodobowe dyżury telefoniczne będą uruchamiane przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim w zależności od prognozy pogody.

W przypadku intensywnych opadów śniegu bądź powstania niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach mieszkańcy mogą interweniować całodobowo u dyspozytora zimowego utrzymania dróg (ZUD) pod

tel. 58/56-230-02 lub kom. 661 969 331

W sezonie 2016/2017 utrzymaniem zimowym objęte jest ponad 100 kilometrów dróg publicznych, w tym prawie 60 km dróg utwardzonych i 45 km dróg gruntowych. Kolejność ich odśnieżania zależy od kategorii i klasy ulicy. Pierwszeństwo mają drogi powszechnie dostępne, po których jeżdżą autobusy. Następnie utrzymywane są drogi zbiorcze i lokalne o dużym natężeniu ruchu, a w dalszej kolejności pozostałe drogi twarde oraz gruntowe. Odśnieżanie tych ostatnich odbywa się najczęściej na zgłoszenie lub interwencje mieszkańców.

Kolejność odśnieżania (PDF)

Za utrzymanie zimowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych odpowiadają odpowiednio:
1/ drogi krajowe – Obwód Drogowy w Bytoni tel. 58-84-426 lub 606- 928- 562,
2/ drogi wojewódzkie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim
tel. 58 56-269-70 lub 609-690-207,
3/ drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
tel. 58/ 532-14-01 lub 58/ 562-34-61