1. Wysokość opłat dodatkowych:

a/ za przejazd bez ważnego biletu – 140,00 zł

b/ za przejazd bez ważnego ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 112,00 zł

c/ za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą zwierząt i rzeczy a w szczególności za:
– brak uiszczenia opłat za których przewóz taryfa przewiduje opłaty
– za zabieranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków – 56,00 zł

2. W wypadku natychmiastowego uiszczeni opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w punktach a, b i c obniża się o 30%

3. W przypadku braku w czasie kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, bezpłatnego lub biletu okresowego a okazanie go w ciągu 7 dni od daty kontroli pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty specjalnej

4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości – 420,00 zł

Wysokość opłat dodatkowych od 1 grudnia 2021 roku

a/ za przejazd bez ważnego biletu – 170,00 zł

b/ za przejazd bez ważnego ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 136,00 zł

c/ za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą zwierząt i rzeczy a w szczególności za:
– brak uiszczenia opłat za których przewóz taryfa przewiduje opłaty
– za zabieranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków – 68,00 zł

2. W wypadku natychmiastowego uiszczeni opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w punktach a, b i c obniża się o 30%

3. W przypadku braku w czasie kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, bezpłatnego lub biletu okresowego a okazanie go w ciągu 7 dni od daty kontroli pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty specjalnej

4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości – 510,00 zł