W sprawie reklamy na wiatach przystankowych
prosimy o kontakt telefoniczny: 58 562 30 01