Archive for Trwające

Zapytanie ofertowe_zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt

Zapytanie ofertowe Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Gmina Miejska ul. Gdańska 6   83-200 Starogard Gdański NIP: 592 20 45 396 Odbiorca/Płatnik: Miejski Zakład Komunikacji ul. Tczewska 20  83-200 Starogard Gdański Przedmiot zamówienia: Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański zapytanie ofertowe_zbieranie […]

Czytaj dalej →

Posted in: Przetargi, Trwające

Leave a Comment (0) →

Zapytanie ofertowe_dostawa wybranych gatunków drzew

Zapytanie ofertowe Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Gmina Miejska ul. Gdańska 6   83-200 Starogard Gdański NIP: 592 20 45 396 Odbiorca/Płatnik: Miejski Zakład Komunikacji ul. Tczewska 20  83-200 Starogard Gdański Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sadzonek drzew, w formie piennej z zakrytym systemem korzeniowym, okrytym ziemią […]

Czytaj dalej →

Posted in: Przetargi, Trwające

Leave a Comment (0) →