Zmiana funkcjonowania komunikacji od 18 maja – rozkład wakacyjny

Od 18 maja (poniedziałek) komunikacja miejska funkcjonować będzie  w systemie wakacyjnego rozkładu jazdy z wyłączeniem  linii nr 7 (nie kursuje do odwołania). Natomiast w niedziele i święta w dalszym ciągu autobusy komunikacji miejskiej nie będą kursować.  Pasażerów korzystających z komunikacji prosi się zachowanie ogólnie przyjętych standardów sanitarnych tj. zakrywanie nosa i ust oraz zachowania zalecanych odstępów.