Zmiana cen biletów komunikacji miejskiej od 1 grudnia 2021

Zgodnie z publikacją Uchwały Nr XXXVIII/456/20201 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 września 2021 r., w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Dzienniku Urzędowy Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2021r., Poz. 3689 nowe ceny biletów zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2021r.

Opłata za bilet jednorazowy na liniach komunikacji miejskiej prowadzonej przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim wynosić będzie:

– za przewóz jednej osoby – 3,40 zł

– za przewóz jednej osoby uprawnionej do korzystania z biletu ulgowego – 1,70 zł

– za przewóz bagażu, psa – 3,40 zł

Opłata za ogólnodostępne bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkie dni miesiąca wynosić będzie:

– bilet okresowy sieciowy (na wszystkie linie) – pełnopłatny 104,00 zł

– bilet okresowy sieciowy (na wszystkie linie) – ulgowy 52,00 zł

Dodatkowo rozszerzony zostaje zakres uprawnień do przejazdów bezpłatnych o osoby będące zasłużonymi dawcami przeszczepu i dawcy przeszczepu na podstawie stosownego dokumentu potwierdzającego fakt bycia dawcą wraz z ważnym dokumentem tożsamości

Bilety jednorazowe o nominałach obecnie obowiązujących tj. 2,80 zł i 1,40 zł nie tracą swojej ważności po wejściu w życie Uchwały. W kasie Miejskiego Zakładu Komunikacji bilety będzie można wymienić na nowe nominały, wpłacając różnicę wynikającą ze wzrostu cen biletów.