Cennik opłat parkingów płatnych niestrzeżonych
przed budynkiem Starogardzkiego Centrum Kultury i na terenie „Parku Nowe Oblicze”

1. Pierwsze 30 min bezpłatnie.
2. Każda rozpoczęta godzina parkowania pojazdu samochodowego do 3,5 t – 2,00 zł.
3. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój lub za przekroczenie opłaconego czasu postoju (sposób uiszczenia podany w raporcie – wezwaniu):
– płatność do 5 dni – 20,00 zł,
– płatność powyżej 5 dni – 50,00 zł.

REGULAMIN (załącznik do uchwały nr XLIII/416/2017 Rady Miasta Starogard Gdański)