Od 1 czerwca 2012 roku Miejski Zakład Komunikacji zarządza starogardzką Strefą Płatnego Parkowania. SPP działa na podstawie Uchwała Nr XXVIII/256/2016 z dnia 29 czerwca 2016r., (SPP_XXVIII_256_2016), Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.

Zakres SPP

Strefa płatnego parkowania obejmuje wszystkie miejsca postojowe wyznaczone w pasach drogowych na terenie obszaru zaznaczonego na zielono na poniższej mapie.

Opłaty za postój

Strefa płatnego parkowania funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00. W soboty, niedziele i święta opłaty nie są pobierane.

Opłata jednorazowa:

 • za pół godziny – 0,50 zł
 • za pierwszą godzinę – 1,00 zł
 • za drugą godzinę – 1,00 zł
 • za trzecią godzinę – 1,50 zł
 • za każdą kolejną godzinę – 1,00 zł

Opłata dla emerytów i rencistów wynosi 50% opłaty jednorazowej, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek groszy.

Inwalidzi oraz kierujący pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych są zwolnieni z opłaty parkingowej. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest okazanie „Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej ” oraz zaparkowanie pojazdu w miejscu oznaczonym znakiem T-29 (miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej).

Opłata abonamentowa

ogólnodostępna:

 • za 1 miesiąc – 100 zł
 • za 6 miesięcy – 400 zł
 • za 12 miesięcy – 800 zł

dla mieszkańców SPP, emerytów i rencistów parkujących w tej strefie:

 • za 1 miesiąc – 50 zł
 • za 6 miesięcy – 200 zł
 • za 12 miesięcy – 400 zł

Wykup abonamentu nie gwarantuje stałego miejsca parkingowego w SPP.

Dopuszcza się możliwość wyznaczenia w SPP zastrzeżonych miejsc postojowych (tzw. kopert) w celu korzystania z nich na zasadach wyłączności.
Opłata za prawo korzystania z zastrzeżonego  miejsca parkingowego wynosi:

 • za 6 miesięcy –  1200 zł
 • za 12 miesięcy – 2400 zł

Opłaty dodatkowe

Za nieopłacony postój w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. Opłatę dodatkową można uiścić u kontrolera SPP, w parkometrze lub dokonując przelewu na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej, w terminie 7 dni od daty jego wystawienia. Uiszczenie opłaty dodatkowej w ciągu 24 godzin od momentu wystawienia blankietu skutkuje jej obniżeniem do kwoty 15 zł.

Kontakt

Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Rycerska 5
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 563 94 64