Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe_dostawa płynu NOXy(AdBlue)

Zapytanie ofertowe

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Gmina Miejska Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański NIP: 59220 45396
Odbiorca/Płatnik: Miejski Zakład Komunikacji ul. Tczewska 20 83-200 Starogard Gdański
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa roztworu mocznika 32,5 % o nazwie handlowej NOXy (AdBlue) w ilości 20 000 litrów, spełniającego warunki zawarte w normie ISO 22241-1/-2/-3/-4 w okresie 12 miesięcy.
Oznaczenie płynu wg Wspólnego Słownika Zamówień : KOD CPV 24950000-8

Skip to content