Menu Zamknij

Zmiana taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowy od 1 lutego 2023

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/620/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r., w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich opublikowaną w Dzienniku Urzędowy Wojewody Pomorskiego z dnia 22 listopada 2022r., Poz. 4364, oraz Zarządzeniem Nr 597/12/2022 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2022r., w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich opublikowanym w Dzienniku Urzędowy Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2023r., Poz. 182, nowe ceny biletów zaczną obowiązywać od 1 lutego 2023r.

Bilet jednorazowy – ważny przez 60 minut, podlega skasowaniu tylko raz podczas pierwszego wejścia do pojazdu i umożliwia przesiadanie się w danym czasie pomiędzy pojazdami obsługującymi wszystkie linie układu komunikacyjnego,

– za przewóz jednej osoby – 4,00 zł

– za przewóz jednej osoby uprawnionej do korzystania z biletu ulgowego – 2,00 zł

– za przewóz bagażu, psa – 4,00 zł

Opłata za ogólnodostępne bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkie dni miesiąca wynosić będzie:

– bilet okresowy sieciowy (na wszystkie linie) – pełnopłatny 112,00 zł

– bilet okresowy sieciowy (na wszystkie linie) – ulgowy 56,00 zł

Bilety jednorazowe o nominałach obecnie obowiązujących tj. 3,40 zł i 1,70 zł nie tracą swojej ważności, ale ich nominalna wartość od 1 lutego 2023 r., będzie niezgodna z nową taryfa opłat. Wobec powyższego podlegają wymianie na nowe nominały po wpłaceniu różnicy wynikającej ze wzrosty cen w kasie Miejskiego Zakładu Komunikacji

Skip to content